Jazz-collecte

Beschrijving Collecteren op het Jazz-festival
Duur (in minuten) ± 21600
Deelnemers ≥ 6
Groepen ≥ 3

Deze activiteit aanpassen / inplannen / verwijderen