Pantybal

Beschrijving Iedere speler krijgt een panty met een tennisbal erin. De panty wordt over het hoofd getrokken als een muts (hilariteit alom). Op het speelveld staan 2x 15 memory flip borden opgesteld met het plaatje naar beneden. De speler moet met hoofd-slinger bewegingen proberen met de tennisbal een flipbord om te draaien. Daarna moet het bijbehorende flipbord worden gezocht en omgedraaid. Als het foute plaatje wordt omgedraaid moet deze eerst weer worden teruggedraaid voordat verder gegaan wordt. De speler heeft een vaste tijd om alle combinaties te vinden. De speler krijgt 1 punt per goed gevonden combinatie.
Duur (in minuten) ± 45
Deelnemers ≥ 4
Groepen ≥ 4

Deze activiteit aanpassen / inplannen / verwijderen