JOTA/JOTI

Beschrijving De internationale Jamboree On The Air/Internet.
Duur (in minuten) ± 180
Deelnemers ≥ 1
Groepen ≥ 1

Deze activiteit aanpassen / inplannen / verwijderen