Liften naar Parijs

Beschrijving Liften, wie het dichtst bij Parijs komt heeft gewonnen
Duur (in minuten) ± 1000
Deelnemers ≥ 10
Groepen ≥ 5

Deze activiteit aanpassen / inplannen / verwijderen